Không gian quán

TẦNG 1 + Tầng 2 + tầng 3

Quầy bar

Sân vườn